Foto

Skeppsbron: Till vänster Gustav III:s staty

I bakgrunden Södra Blasieholmshamnen och Skeppholmsbron. På höger sida kan man se s/s Örnen.