Foto

Skeppbron: Trafikbild med m/s Birger Jarl i förgrunden.

M/s Birger Jarl sjösattes 1953 och gick i finlandstrafik.