Bildkonst

Norrström: Utsikt över Norrström 1500-talet

Utsikt över Norrström och dess omgivningar vid mitten av 1500-talet, efter 1544 före 1555.