Foto

Gårdsinteriör vid Kungl. Posthuset vid Vasagatan 28-34