Foto
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Kungsholms baptistförsamling 1870-1985, Scoutledarträff

Här sitter några välkända ledare inom scoutrörelsen. Från vänster Karl-Olov Ericsson, Arnold Bäcker,Bertil Hansson, Axel Bjurholm och längst till höger Lennart Häger, populärt kallad Jågelbecknar´n. I mitten sitter högste chefen, sedan på var sida kårchefer (Arnold Bäcker från Betels och Axel Bjurholm från Betania) och sedan två ledare från vardera kyrkan. År 1940 var 32 ungdomar inskrivna som scouter i kåren. Den hade sina första lokaler i Kristinebergsgården på Böttigervägen 7 i Stadshagen.

Uppdaterad