Stereogram
Foto
Fotograf: Young, R.Y.. Stockholms stadsarkiv

Give baby her bottle at six o´clock

Stereogram. American Stereoscopic Company, New York. Ur Kvinnliga kontoristföreningens arkiv. I arkivet finns även två stereoskop, vilka gör det möjligt att se bilden tredimensionellt (i 3D). 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad