Foto
Fotograf: Stockholms stads småstugebyrå (SMÅA). Stockholms stadsmuseum

Kvarteret Kaffekannan i Åkeshovs småstugeområde

Uppdaterad