Foto

Dalkarlshärbärge vid Sergelgatan 10, nb. Eldstaden