Foto

Hörnet av Regeringsgatan 40 och Smålandsgatan 32