Foto

Hörnet av Regeringsgatan 40 och Smålandsgatan 32

Så här källhänvisar du till fotografiet

Har du frågor om fotografiet?

Rättigheter