Foto

Masthamnen: Utvidgning av Stadsgårdskajen vid Tegelviken, svetsning av Kastenpålar