Foto
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Masthamnen: Utvidgning av Stadsgårdskajen vid Tegelviken, svetsning av Kastenpålar

Uppdaterad