Foto

Formgivaren Håkan Lindström i arbete på Bonniers förlag, Sveavägen 56