Litteraturtips
Upphov: Okänd. Stockholms stadsbibliotek

Enskedefältet 75 år

Med en mängd bilder och korta texter beskrivs Enskedefältets utveckling 1930-2005. Många av villorna på Enskedefältet byggdes under 1930-talet, en s.k. trädgårdsstad. Stockholms stad delade ut mark till trångbodda barnfamiljer som sedan kunde bygga enkla hus på tomterna. Några av de första inbyggarna berättar hur det gick till. Boken inleds med en genomgång av områdets tidigare historia, från järnålder och framåt.

Innehåll
Enskedefältets historia
Trädgårdsstaden
Fältet bebyggs och befolkas
Människor på fältet
I grannskapet
Enskedefältet idag och imorgon
Källor
Enskedefältets trädgårdsförening

Uppdaterad