Foto

Träd och nyponbuskar i östra delen av Diplomatstaden. Vy åt nordost