Foto

Skeppsholmskyrkan sedd från Svensksundsvägen. Tre flottister passerar