Foto

Katarinatunneln, Några av de 800 arbetarna i tunneln

Tunnelbanebygget 1930-34, under den här tiden har förekommit 75 olycksfall vid Gatukontorets egna arbeten, därav 7 som medfört arbetsoförmåga mer än 30 dagar. En arbetsplatsolycka med dödlig utgång, en sprängningsolycka. Som mest var nära 800 personer sysselsatta med tunnelbygget.