Foto
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Katarinatunneln, Tunnelbygget framför kvarteret Pyramiden

Tunnelbanebygget 1930-34, markbeskaffenheten var mycket varierad i schaktet mellan Björns trädgård och Bohusgatan. Mellan Bondegatan och Blekingegatan var den så usel att man för att hindra leran från att tränga upp var tvingad att slå järnspånt, vanligen använde man liggande plank mot vertikala järnbalkar. Tuppkranen som syns på bilden var lånad hos Statens Järnvägar mot en hyra på 3.80 kronor per dag. Den användes mellan Blekinge- och Skånegatan.

Uppdaterad