Foto

Oljehamnen vid Loudden: Norskt och ryskt lastfartyg lossar vid piren. Kortet taget från kontrollrummet