Längs och under en lång gata som leder bortåt i bild har rör grävts ned. På höger sida kantas gatan av låg trähusbebyggelse. I fonden stiger kraftig rök ur skorstenar som hör till olika industrier.
Foto
Fotograf: Okänd. Stadsmuseet i Stockholm

Torsgatan norrut från Kammakargatan

På bilden ser vi ledningsarbeten längs Torsgatan, sedd norrut från Kammakargatan. I fonden bolmar skorstensrök från Atlas verkstäder och Rörstrands porslinsfabrik. 

Stockholm var en av de sista huvudstäderna i Europa som införde ett vattenledningssystem för rent dricksvatten. Från november 1861 kunde allmänheten hämta nytt, rent ledningsvatten från sex olika hämtningsställen. Vatten i särskilda ledningar var då en teknisk nyhet. System för rent vatten och avlopp utvecklades under de kommande decennierna. De första avloppstrummorna grävdes ner i stadens gator 1872. 1934 öppnades stadens första reningsverk, i Åkeshov.


Uppdaterad