Text

Båtarna i den kollektiva lokaltrafikens tjänst i Stockholm

Artikel ur "Meddelanden från Svenska Lokaltrafikföreningen" 1953 häfte 4