Litteraturtips

Förteckning över skulpturala verk inom Stockholms kommun

Okänt upphov. Statyerna är fördelade efter stadsdel och därefter adress. Med uppgift om verk och upphovsmän. Skriften finns i Stockholms stadsarkivs bibliotek på Kungsklippan 6. Omfång 37 bl.