Foto
Fotograf: Gram, Ingemar (1908-1986). Stadsmuseet i Stockholm

Vällingby. Anläggande av ny damm vid Solursgången. Vy åt öster

Uppdaterad