Foto
Fotograf: Gram, Ingemar (1908-1986). Stockholms stadsmuseum

Humlegården. Fontän bakom Lidingöbanans vänthall vid Humlegårdsgatan. I fonden Hotell Anglais under byggnad

Uppdaterad