Foto

Vällingby. Anläggande av ny damm vid Solursgången. Vy åt norr