Foto
Fotograf: Gram, Ingemar (1908-1986). Stockholms stadsmuseum

Sydöstra hörnet av Humlegården vid Humlegårdsgatan. Öde uteservering vid Lidingöbanans vänthall. I fonden t.v. Hotell Anglais under byggnad

Uppdaterad