Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Fotboll slår sönder fönster i Kungliga Slottet

Utdrag ur Första polisvaktdistriktets (Nicolai, Gamla Stan) anteckningsbok över utredningar av kollisioner med fördon m.m: "37 [poliskonstapels nr] tel. 17.40 att trenne ynglingar under fotbollsspel norr om Slottsbacken, gropen invid körbanan, sparkat bollen, en vanlig fotboll, så att den slagit sönder en mindre ruta i ett fönster i södra sidan av Kungl. Slottet. Deltagare: Skolg. Rune Gustav Robert Zetterwall, f. 14/4 1926 bor 36 1/2 Västerlånggat. II ej tel. hos föräldr. Lärlingen Kurt Wilhelm Johansson, f. 26/4 1925, bor 12 Köpmangat. III. Skoleleven Artur Lennart Hellström, f. 7/9 1926, bor 11 Kindstugat. III ög. W [Vittne]. Stig Oskar Roland Sjögren, f. 26/6 1926, bor St. Nygat. 21 A. III hos föräldr, 26 19 56. Ej åtgärd, då icke någon av gossarna är åtalbar. 16/4-40. Enl meddelande pr. tel. av slottsväbeln Lovén har slottsförvaltningen inga ersättningsyrkanden." Du kan öppna anteckningsboken som PDF via länken nedan. Den här handlingen ingick i evenemanget "En dag i Stockholm. Vad hände den 10 april 1940?" som genomfördes på Stockholms stadsarkiv den 10 april 2010.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad