Foto
Fotograf: Johansson, Ingrid (f. 1950). Stadsmuseet i Stockholm

Del av Sergelstorg, kv Beridarebanan, hörnet Sveavägen-Hamngatan

Uppdaterad