Bildkonst
Konstnär: Billmark, Carl Johan (1804-1870). Stadsmuseet i Stockholm

Stockholms pittoreska omgifningar tecknade efter naturen : lithographierade samt Hans Kongl. Höghet Kron-Prinsen af Sverige och Norrige Joseph Frans Oscar i djupaste underdånighet tillegnade : första afdelningen Kongl. Djurgården / af C. J. Billmark

I detta bildverk kan du ta del av 29 djurgårdsbilder från 1830-talet. Konstnären Carl Johan Billmark (1804-1870) gav ut ett flertal litografiska tryck under sin levnad. Det här är en av de tidigare sviterna från 1834. Den är tryckt i Paris hos tryckaren Lemercier.

Det skannade exemplaret har tidigare ägts av författaren Per Anders Fogelström.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad