Foto

Vällingby. Anläggande av ny damm vid Solursgången. Vy åt nordost från trappa upp till Ångermannagatan