Korsord ur Tidningen Stockholm 1965
Text
Författare: Stockholms stadskollegium. Stockholms stadsarkiv

Korsord ur Tidningen Stockholm 1965

Mellan åren 1942 och 1991 producerade Stockholms stadskollegium Tidningen Stockholm. Den delades ut gratis till alla boende i kommunen och innehöll information om olika aktuella kommunala frågor. I många nummer fanns ett korsord. Här är ett exempel från året 1965. Försök att lösa ett nästan femtio år gammalt korsord! Det är inte så lätt, många associationer och tankegångar som var naturliga då har förändrats idag. Vill du skriva ut korsordet är det bäst att använda pdf-versionen här intill. Om du inte klarar korsordet kan du fuska med hjälp av facit. Tidningen Stockholm finns tillgänglig på många bibliotek och på Stockholms stadsarkiv. Ett kapitel i Anna Kåring Wagmans avhandling från 2007, Stadens melodi. Information och reklam i Stockholms kommun 1930-1930, (Stockholmia Förlag) ägnas åt Tidningen Stockholm.

Uppdaterad