Foto

Arbetarbostäder vid Bergsunds mekaniska verkstad. En man står vid ingången. I fonden ses Centralfängelset på Långholmen