Foto
Fotograf: Trapp, Håkan (1938-1967). Spårvägsmuseet

Slussande båtar i Karl Johanslussen

Uppdaterad