Foto
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Rikman, Masalin och Johansson flyr från Finland 1916

I början av juli 1916 rymde tre finska poliskonstaplar från Jakobstad och tog sig i en stulen motorbåt till Holmsund utanför Umeå. Den 13 juli skickade de ett vykort från Stockholms centralstation, med sig själva på, till polisstationen i Jakobstad. På baksidan av kortet står det: "Hälsa till alla!" I ett P.M i utlänningsavdelningens arkiv (Stockholmspolisen) beskrivs händelsen: "Finske undersåten, ingeniören Arne Slöör, boende i huset n:r 27 Valhallavägen 1 tr. hos Mellbom, har denna dag blifvit förevisad ett fotografi af de från Finland förrymda förra poliskonstaplarna Rikman, Masalin och Johansson, hvarvid Slöör sade sig väl igenkänna porträttet af Johansson och berättade Slöör, att han den 13. sistlidne juli innevarande år å härvarande Centralstation sammanträffat med förenämnde Johansson och hade denne berättat att han i sällskap med Rikman och Masalin samma dag anländt hit i afsikt att fortsätta resan till Tyskland. Johansson berättade vidare att han i sällskap med Rikman och Masalin i en mindre motorbåt gjort öfverresan från Finland till Holmsund utanför Umeå. De hade samma dag fortsatt resan till Trelleborg. Det har sedermera blifvit kändt, att Johansson framkommit till Tyskland, hvaremot Rikman och Masalin troligen tagit hyra å något fartyg. Dessa Slöörs uppgifter synes vara riktiga, ity att ett af Johansson, Masalin och Rikman till polisinrättningen i Jakobstad härifrån staden afsändt amatörfotografi är här afstämplat 13.7.16 klockan 8 eftermiddagen. Stockholm den 7. september 1916." Männen hette Arthur Johansson, Harald Konstantin Rikman och Uno Masalin.

Uppdaterad