Foto
Fotograf: Petersens, Lennart af (1913-2004). Stockholms stadsmuseum

Rökgångar i brandmuren. Kv. Stormhatten under rivning. Blivande kv. Hästskon

Uppdaterad