Foto
Fotograf: Petersens, Lennart af (1913-2004). Stockholms stadsmuseum

Rivning av kvarteret Hoven vid Beridarbansgatan 16 och Hamngatan 38

Kvarteret Stigbygeln och Faunen är redan rivna.
Till vänster syns Mäster Samuelsgatan på provisorisk bro vid Konstfackskolan.
I fonden sticker de två Kungstornen upp.

Uppdaterad