Foto

Hörnet Kommendörsgatan - Brahegatan. Kläder hängs på vädring på balkongerna