Foto
Fotograf: Petersens, Lennart af (1913-2004). Stockholms stadsmuseum

Katolska kyrkan. Kyrksalen med bänkrader

Uppdaterad