Två kvinnor går i en trappa i parken
Foto

Prins Eugens Waldemarsudde invigs som museum den 29 juni 1948.