Foto
Fotograf: Meyere de, Jan (1879-1950). Stadsmuseet i Stockholm

Porträtt av Gunnar Myrdal, socialdemokratisk politiker och professor i nationalekonomi

Uppdaterad