Text
Författare: Sällskapet Bellmans Minne. Stockholms stadsarkiv

Sällskapet Bellmans minne. Årsfest 1907

Inbjudan till fest på Gyldene Freden (Källaren Freden). Beskrivning av sällskapet ur en medlemsförteckning från 1947 (I Stockholms stadsarkivs bibliotek): "Sällskapet, som bildades den 4 februari 1899 bär namnet Bellmans minne och signeras B.M. Sällskapet har till ändamål att hålla skalden Carl Michael Bellmans minne levande dels genom att odla hans sång och musik vid sina enskilda sammankomster, dels genom att vårda och sköta det av Sällskapet år 1930 upprättade och sedan 1935 å Skansen befintliga Bellmans Minnes Museum. Sällskapets Bröder medlemmar få till antalet vara högst femtio. Sällskapets högtidsdag är årligen den 4 februari (Skaldens födelsedag)."

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad