Foto
Upphov: Okänd. Spårvägsmuseet

Gustav Adolfs torg. 1890-tal

Hästspårvagn utanför Arvfurstens palats

Uppdaterad