Foto

Gustav Adolfs torg. 1890-tal

Hästspårvagn utanför Arvfurstens palats