Foto
Fotograf: Burnäs, Tore. Stockholms stadsmuseum

Kungsholmsgatan 30, Civilförsvarsbyrån. Ingenjörerna Edmén och Hollander studerar en modell av ett nytt skyddsrum

Uppdaterad