Foto

Reportage kring Kungabröllopet den 19 juni 1976. Folkliv vid korsningen Tyska Brinken - Västerlånggatan