Foto

Norrbro på 1890-talet, från Gustav Adolfs torg mot Slottet

Hästbuss i förgrunden. Även hästspårvagn på Kungsholmslinjen