Foto

Mr Walter Lawrence från RCA (Radio Corporation of America) demonstrerar televisionens möjligheter på Karolinska sjukhuset