Foto
Fotograf: Petersens, Lennart af (1913-2004). Stockholms stadsmuseum

Experimentalfältet, Kungliga Lantbruksakademiens. Huvudbyggnaden, lantbrukslaboratoriet, från 1837-38, efter ritning av Fredrik Blom

Uppdaterad