Foto

Katolska kyrkan. Skulptur av en ängel intill altaret