Foto
Fotograf: Burnäs, Tore. Stockholms stadsmuseum

Uttagningsnämnd för teckningstävling. Teckningslärarna Arne Karlestedt, folkskollärare Carl Eric Arkel, folkskollärarinna Annie Lindahl och intendent Rudolf Hårde går igenom teckningar

Uppdaterad