Foto

Porträtt av Kaj Tingsten

Kaj Tingsten, (Karin Gunilla Tingsten, 1922-1991), ungefär 7 år gammal. Dotter till Herbert Tingsten och Rina Tingsten (född Lind).