Foto

Stadsmuseets gård med trappor mot Ryssgården. Katarinahissen i fonden