Text
Upphov: Okänd. Utbildningsförvaltningen

Stockholms-Posten, 895 nr under åren 1827-1829

I Kungliga Bibliotekets online-tjänst Digitaliserade svenska dagstidningar finns 895 nummer av den klassiska tidningen Stockholms-Posten publicerade. Tidningarna är OCR-skannade vilket innebär att man kan söka på ord i texten för att hitta artiklar om särskilda ämnen.

Den klassiska tidningen Stockholms Posten började 1778 utgivas av bokhandlaren J. C. Holmberg. Den kände poeten och tidningsmannen Johan Henrik Kellgren - som ofta anges som tidningens grundare - var till en början endast medarbetare. Kellgren blev dock från och med 1781 tidningens huvudredaktör. Tidningen lades ned 1833.

Uppdaterad